تاثیر داروی لیبیدو بوستر بر بهبود عملکرد بدنی ورزشکاران

ماهیچه های آماده و سرحال برای هر ورزشکار یک شرایط ایده آل است که همواره برای حفظ آن تلاش می کنند. تضعیف قدرت ماهیچه ها که ممکن است به علل مختلف رخ دهد، باعث خستگی زودهنگام و عدم دریافت پاسخ مناسب از انجام فعالیت انجام شده می گردد. اکثر ورزشکاران برای رفع این موضوع و افزایش انرژی خود، به استفاده از مواد تقویتی استفاده میکنند که استفاده از آن ها برای همه، پاسخ ایده آل را به همراه نمی آورد. بعلاوه اینکه اگر فرد ورزشکار ب به جای درمان موقتی این ضعف ها به رفع و اصلاح دائمی آن بپردازد، بازخورد بسیار بهتری می بیند.

 

یکی از مواردی که می تواند باعث عدم دریافت نتیجه ی مناسب از ورزش و همچنین، ضعف ماهیچه ها بگردد، خون رسانی نا کافی به اندام میباشد. خون رسانی ناکافی می تواند بر اثر عوامل مختلف و اختلالات عروقی شکل بگیرد. در نتیجه ی آن ماهیچه انرژی لازم برای انجام حرکات را ندارد. داروی لیبیدو بوستر گرین نیچر، باعث تقویت خونرسانی به اندامها و بالا بردن گردش خون و درنتیجه، افزایش سرعت رسیدن مواد مغذی به ماهیچه ها می گردد.

 

 

نکته ی دیگری که با ضعف بدنی در ارتباط است، پایین بودن میزان سروتونین بدن ورزشکاران، عامل بسیار مهمی است که سبب کم شدن کیفیت تمرینات آن ها می شود. میزان سروتونین گاهی به راحتی قابل اندازه گیری نیست، از این رو فهمیدن میزان تغییر در اندازه ی آن به راحتی قابل سنجش نیست. تاثیرات آن را اما میتوانیم در نحوه ی فعالیتمان به راحتی ببینیم. اینکه حوصله ی انجام ورزش را نداشته باشیم یا از درون احساس خستگی کنیم، می تواند در اثر کاهش میزان دوپامین و سروتونین طبیعی خون باشد. لیبیدو بوستر با افزایش میزان سروتونین و دوپامین، به بالا تر رفتن هیجان و انرژی فرد کمک کرده و از طرف دیگر، ذهن او را برای انجام تمرینات متمرکز می کند. قطعا ورزشی که به دور از استرس و همراه با شادابی و هیجان انجام شود، نتیجه ی بسیار قابل توجهی برای فرد به ارمغان خواهد آورد.

No Comments

Post A Comment