محصولات گرین نیچر

توضیحات:

انستیتو تحقیقاتی مک بابن در سال ۲۰۱۱، به عنوان نخستین شرکت از نسل جدید فعالین حوزه ی سلامت و داروسازی تاسیس شد و با تغییر کلیشه های موجود در زمینه ی درمان، سعی در ارائه ی تعریف جدیدی از خدمات حوزه ی سلامت داشت.

محصولات