کبد

توضیحات:

التهاب مزمن، عامل بسیاری از اختلالات و بیماری هاست. یکی از اندامهایی که بروز التهاب مزمن در آن بسیار خطرناک است، کبد بوده که در آن التهاب، به صورت بیماری کبد چرب خود را نشان می دهد‌و میتواند در مراحل‌پیشرفته تر بسیار خطرناک باشد. تمرکز رو این دسته التهابات و برطرف کردن‌آن، هدف ماست.

محصولات