لیبیدو بوستر

ویژگی ها

– بهبود عملکرد جنسی
– فزایش میل جنسی
– بهبود اختلالات جنسی در هر دو جنس
– بهبود علایم ناشی از یائسگی از جمله؛
– بی نظمی جنسی، خستگی، اضطراب خفیف، سردرد، فرکانس ادرار و درد در زانو و/یا کمر

کاربردها

داروی لیبیدو بوستر با تاثیر برتنظیم هورمون های جنسی و کمک به منظم شدن ترشح آن ها، باعث بهبود میل جنسی در هر دو جنس مرد وزن می گردد. لیبیدو از سوی دیگر با کمک به بهبود فعالیت ماهیچه و رفع خستگی آن ها، باعث بهبود عملکرد جنسی میگردد.