سلامت جنسی

سلامت جنسی

آیا استرس باعث بروز اختلالات جنسی می شود؟

استرس برای بدن شما بسیار خطرناک است، قطعا در مورد تاثیرات منفی اضطراب و استرس بر سلامت بدن، مطالب بسیاری شنیدید و یا تجربه ی برخورد با این آسیب ها را داشتید. با این گستره ی وسیع اختلالات ناشی از استرس، می توان گفت که